Privacy verklaring

Huureenfiets.com, gevestigd aan Wijkerbaan 27, 1945SC te Beverwijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.huureenfiets.com/
Wijkerbaan 27
1945SC Beverwijk
+31 (0)251 230 489

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huureenfiets.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
  verwerken Huureenfiets.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling, met als wettelijke grondslag overeenkomst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, met ‘toestemming’ als wettelijke grondslag.
 • Volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
  producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Met als wettelijke grondslag toestemming.
 • Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  En verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Beeldmateriaal
  Het is mogelijk dat wij beeldmateriaal verzamelen wanneer jij deelneemt aan een evenement of activiteit. Dit is een extra gratis service bovenop het geleverde product. Met als doel
  een hogere klanttevredenheid te genereren door middel van het leveren van een gratis aandenken.
  Tevens worden deze persoonsgegevens ook gebruikt voor overige marketingdoeleinden, om jou
  uiteindelijk nog beter van dienst te kunnen zijn. Met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ doordat jij als deelnemer hier op voorhand toestemming voor geeft.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Huureenfiets.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
  een medewerker van ons) tussen zit.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Persoonsgegevens
  Huureenfiets.com hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor jouw persoonsgegevens. Mits, deze
  gegevens langer bewaard dienen te worden in verband met een wettelijke verplichting.
 • Bijzondere persoonsgegevens
  En hanteert een bewaartermijn van 3 maanden voor jouw bijzondere
  persoonsgegevens. Mits ze geschikt zijn voor andere marketingdoeleinden.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Huureenfiets.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.